Most razumijevanja

Projekat «Most razumijevanja» ima za cilj da podstakne osnaživanje stanovnika Luksemburga porijeklom sa Balkana (POB) te da ih motiviše u procesu osamostaljenja i integracije. Isti će biti sproveden kroz aktivnosti u tri faze:

  • 1. Podsticanje na učešće u navedenom programu,
  • 2. procjena problematike i potreba sa kojima se susreću učesnici programa,
  • 3. usmjeravanje ka radionicama organizovanim od strane organizacije ili radionica organizovanih u saradnji sa našim partnerima. U konačnici, sprovodit će se kontinuirano praćenje svih učesnika kako bi im se osigurala dugotrajna podrška.

Više informacija

Kontaktirajte nas

  • Selma ĆIMIĆ
  • Zamjenik predsjednika