Most razumijevanja

Djelatnosti organizacije «Entente sans frontières a.s.b.l» (ESF) obuhvataju individualne i kolektivne aktivnosti sve sa ciljem ostvarenja lakše integracije stanovnika trećih zemalja, s akcentom na narode sa Balkana nastanjene u Luksemburgu.

U sklopu djelovanja organizacija «Most razumijevanja», nudi sljedeće:

  • - Povezivanjetanovnika Luksemburga porijeklom sa Balkana (POB) i različitih državnih servisa
  • - Individualnu psiho-socijalnu pomoć i podršku na maternjem jeziku (B/H/S)

a sve to kroz tri dopunske, kontinuirane aktivnosti:

  • 1. učešće u programu,
  • 2. dijagnostika i kontinuirano praćenje,
  • 3. edukacija (radionice).

Cilj ovih aktivnosti je da se učesnici programa motivišu te što prije i što lakše aktivno uključe u društveni život u Luksemburgu.

«Most razumijevanja» je projekat organizacije «ESF» finasiran od strane:

PRVI KORACI U LUKSEMBURGU

Kako nas naći?

74A, rue du cimetière
L-7313 Heisdorf
(autobus broj 27, stanica: Les Thermes)

Prijem stranaka:

Utorkom od 10 do 13 sati
Četvrtkom od 13 do 16 sati

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na kontakt telefone:

+ (352) 621 288 749
+ (352) 691 614 844

Kontaktirajte nas